13 feb 2019

Espira Nybyen Barnehage Siste nytt 13/2-2019

Espira Nybyen Barnehage er etablert i henhold til rekkefølgekravet fra Oslo Kommune. Etter planen skulle barnehagen åpnet 1.8.2019 og således vært søkbar fra Oslo Kommunes søknadssystem nå før søknadsfristen 1.3.2019. Det er den dessverre ikke.

Espira Nybyen Barnehage

 

Espira Nybyen Barnehage er etablert i henhold til rekkefølgekravet fra Oslo Kommune. Etter planen skulle barnehagen åpnet 1.8.2019 og således vært søkbar fra Oslo Kommunes søknadssystem nå før søknadsfristen 1.3.2019. Det er den dessverre ikke.

 

Årsaken er at Oslo Kommune v/ byråd for Oppvekst og Kunnskap ikke har innvilget tilskudd til barnehagen. Kommunalt tilskudd utgjør 85 prosent av inntektene til en barnehage og foreldrebetaling utgjør de resterende 15 prosent.

 

Bakgrunnen for at Oslo Kommune ikke vil gi tilskudd til Espira Nybyen Barnehage (og heller ingen andre nye, private barnehager i Oslo) er at de har inngått en avtale med Partiet Rødt om at det ikke skal etableres nye «kommersielle» barnehager i Oslo. Denne avtalen eksisterte ikke da Selvaag Bolig og Espira signerte avtale om å bygge barnehagen, men det har vist seg vanskelig å få innvilget tilskudd likevel.

https://www.barnehage.no/artikler/mener-oslo-byrad-prover-a-toye-loven/428942

https://www.aftenposten.no/osloby/i/jWXO9/Privat-barnehageaktor--Virker-som-det-er-viktigere-at-barnehagene-er-kommunale_-enn-at-det-bygges-nok-barnehager

 

I tillegg mener Oslo Kommune v/Byråd for Oppvekst og Kunnskap at det ikke er behov for Nybyen Barnehage. Dette til tross for at Oslo Kommune v/Plan og Bygningsetaten har krevd (og fortsatt krever) at barnehagen etableres siden Nybyen-prosjektet i seg selv utløser behov for denne barnehagen.

 

Espira vil fortsette jobbingen opp mot Oslos politikere og myndigheter for å finne en løsning slik at barnehagen kan komme i drift så raskt som mulig. Vi håper også beboere i Nybyen engasjerer seg.

 

Espira Nybyen Barnehage er bygget for å kunne ta i mot 140 barn. Det er bygget storkjøkken og barnehagen vil ha en egen kokk som sørger for at barna vil få alle måltider servert i barnehagen. Espira jobber med hele Rammeplanen for barnehager, men satser særlig på språk, realfag og bevegelse.

 

Espira driver 101 barnehager for nærmere 10 000 barn i Norge, og vi har ikke på noe tidspunkt opplevd en lignende situasjon i noen av de 52 kommunene der vi driver barnehager.

 

Ta gjerne kontakt med Espira om du har spørsmål, kommentarer eller innspill.

 

Kontaktperson:

Jens Schei Hansen, Kommunikasjons- og organisasjonsdirektør tlf 95 70 10 82 E-post: jens.schei.hansen@espira.no